Språkkafe

Språkkafe kvar onsdag

Aldersgruppe: For alle

Her møtest vi over ein kopp kaffe, eller te, for å snakka norsk saman.

Språkkafeen er òg ein fin møteplass der ein kan bli kjent med andre.

Språkkafeen er i samarbeid med flyktningetenesta.

Bli med på språkkafè på Lom friviljugsentral , du òg! 

 Kvar onsdag 10.00 - 12.00

2024 © Lom Friviljugsentralen